28. říjen: Vznik samostatného Československa - Trappola